Home รางปลั๊กไฟ รางไฟ ปลั๊กพ่วง PST รหัส 2001 ขนาด 10 เมตร

ราคา ฿150.00

Description

รางไฟ ปลั๊กพ่วง PST รหัส 2001 ขนาด 10 เมตร

รูปลั๊ก 3 ช่อง สวิทย์ ปิด – เปิด 1  สวิทย์ มีฟิวส์ตัดไฟ เมื่อ ไฟลัดวงจร