มีบริการเก็บเงินปลายทาง ผ่าน kerry express แจ้งความต้องการทาง Line ID: @hvshops ( ใส่@ด้วย ) โทร 089-5222352

ร้านเฮียแว่นรีโมทและอิเล็กทริค HVshops บ้านหม้อ

ร้านเฮียแว่นรีโมทและอิเล็กทริค HVshops บ้านหม้อ ผู้นำเข้ารีโมทแลขายส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สินค้าอิเล็กทริค อิเล็คทรอนิกส์ บ้านหม้อ คลองถม

โครงสร้างบริษัท

3537766_orig

จุดประสงค์หลักของบริษัท

นำเข้า-จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และทำแบรนด์ของบริษัท
พัฒนา หน้าร้านให้เป็นศูนย์กลาง ขายส่ง สินค้าอิเล็กทริค อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับร้านค้าปลีก ทั่วประเทศไทย สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ได้เลือกซื้อสินค้าไปขายต่อโดยไม่ต้องเสาะหาสินค้าจากหลายแหล่ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาสินค้าให้ผู้ประกอบการ ให้สามารถซื้อสินค้าในราคาถูกได้ในที่เดียว และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ครบถ้วน

นโยบาย

ดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และ เน้นย้ำทางด้านบริการ
การอำนวยความสะดวก การช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง
การกระตือรือล้นต่อการให้บริการ ให้บริการด้วยไมตรีจิตที่ดี

สิ่งที่อยู่ในใจทุกคนในบริษัท คือ
ลูกค้าของเรามีเกียรติ ลูกค้าของเรามีคุณค่า ลูกค้าของเรามีศักดิ์ศรี

ความต้องการของลูกค้า คือ งานของเรา ใส่ใจลูกค้า ทุกสิ่งที่ลูกค้าร้องขอ สำคัญทั้งสิ้น

หลักสำคัญเกี่ยวกับการขายสินค้า

บริษัทฯ เน้นเรื่องนี้ให้กับพนักงานอยู่ตลอดเวลา ความชัดเจนในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ทั้งการขายทีจริงใจ
ไม่มีการยัดเยียดสินค้าให้ลูกค้า
สินค้าทดแทนกันได้ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าเท่านั้น

หลักสำคัญด้านบุคคลากร

พนักงานทุกคนถือเป็นสมาชิกในครอบครัว การดูแล รักใคร่ กันและกัน
ช่วยกันดูแลและให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องทำงานบนความเข้าใจ
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันให้พนักงานมีส่วนร่วม ในการคิดค้น สร้างสรรค์
ผลักดัน รับผิดชอบ และ อิสระทางความคิดพัฒนาความคิด จิตสำนึก
ความรู้และทักษะ อย่างต่อเนื่อง

นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
เพื่อคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน โดยได้เน้นถึงวัฒนธรรมการทำงานไว้ตามวัฒนธรรมขององค์กร
ดังนี้เป็นนักสู้มีความมุ่งมั่น พยายาม อดทนและทุ่มเท ที่จะประสบความสำเร็จมีความรับผิดชอบ ผลักดันงานได้ มีวินัยสูง มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รักความก้าวหน้า ทำงานเป็นทีม Open mind กล้าแสดงความคิดเห็น และรับฟังผู้อื่น มีคุณธรรม ไม่ยึดติดรูปแบบ มีเหตุผล และมีหลักการ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้าน อิเล็กทริค อิเล็กทรอนิกส์ ครบวงจร ยกระดับองค์กรให้เป็นที่ยอมรับเรื่องมาตราฐานและบริการ

พันธกิจ

1.เป็นศูนย์รวมสินค้า อิเล็กทริค อิเล็กทรอนิกส์ ครบวงจร
2.สร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยความใส่ใจทั้งด้านมาตราฐานสินค้า และ การบริการที่ประทับใจ และเป็นกันเอง
3.สร้างแบรนด์สินค้า ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ยกระดับองค์กรให้ได้มาตราฐานด้านคุณภาพสินค้าและบริการ
4.พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างดี
5.ใส่ใจความสุขในการทำงานของพนักงานทุกระดับ ซึ่งส่งผลต่อการบริการลูกค้าของพนักงาน

Send message via your Messenger App