การเลือกซื้อรางปลั๊กไฟ อย่างไรให้มีคุณภาพเเละปลอดภัย

499

ปัจจุบัน การเลือกซื้อรางปลั๊กไฟ หรือที่เราๆเรียกกันว่า ปลั๊กพ่วง เป็นอุปกรณ์เสริมด้านไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ นำมาใช้ทั้งภายในอาคารและภายนอกได้ รางปลั๊กไฟจะช่วยให้เราสามารถมีช่องเสียบไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากคะ ผู้บริโภคจึงควรรู้หลักการเลือกซื้อรางปลั๊กไฟฟ้าไว้ เพื่อจะได้รางปลั๊กไฟที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายเมื่อนำมาใช้งานคะ

การเลือกซื้อรางปลั๊กไฟ

การเลือกซื้อรางปลั๊กไฟ เริ่มด้วย

1.สายไฟ ควรเลือกความยาวของสายไฟให้เหมาะสมกับการใช้งานคะ  ถ้าเราคิดเพียงว่าซื้อรางปลั๊กที่มีสายไฟยาวมาก่อนก็จะทำให้เราต้องจ่ายเงินเกินความจำเป็น แถมเมื่อนำมาใช้งานแล้วยังเกะกะ ทำให้ดูไม่สวยงามอีกด้วย ส่วนเรื่องขนาดของสายไฟของปลั๊กรางก็มีความสำคัญมาก โดยค่าขนาดสายที่ปลอดภัย คือ สายขนาดเส้น 0.5 sqmm. จะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุด ไม่เกิน 1,200 วัตต์ และ ส่ายที่มีขนาด 1.0 sqmm. จะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุด ไม่เกิน 2,200 วัตต์ ตัวปลั๊ก            โดยทั่วไปแล้วสายไฟที่ดีต้องได้รับการับรองมีเครื่องหมาย มอก. หรือมาตราฐานของ IEC มีสายไฟภายใน 3 เส้น  มีฉนวนหุ้มทั้งสองทั้งชั้น เพื่อป้องกันการหักงอหรือถูกของมีคม

2.วัสดุที่ใช้ผลิตตัวรางปลั๊ก ก็ต้องพิจารณานะคะ ซึ่งส่วนมากผลิตจากพลาสติก พลาสติกที่นำมาใช้ผลิตก็ต้องไม่ติดไฟ อย่างเช่น พลาสติกชนิดเอบีเอส (ABS)หรือ โพลีคาร์บอเนต เป็นพลาสติกเกรดเอที่มีความปลอดภัยสูง  ทนความร้อนได้ดี มีความเหนียว ยืดหยุ่นได้ดี ทนรับการกระแทกได้ดี ในรางปลั๊กไฟที่มีราคาถูกหรือคุณภาพไม่ค่อยจะดี ก็จะนิยมใช้พลาสติกที่เกรดต่ำลงมา เช่น พีวีซี (PVC)  ซึ่งจะกรอบง่ายเมื่อเจอความร้อนและแสงแดด

3.วัสดุที่ใช้ในการนำไฟ ซึ่งจะให้ดีควรเป็นทองแดงหรือทองเหลือง เพราะสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดี  สำหรับรางปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือต้องการลดต้นทุนก็จะนำเหล็กมาชุบสีหรือโลหะอื่น ทำให้เกิดความร้อนสะสะมจนนำไปสู่กระแสไฟฟ้าลัดวงจร

รางปลั๊กไฟที่ดีต้องมีการระบุพิกัดไฟสูงสุดที่สามารถรองรับได้ เช่น 220v 2500w 10A อ่านได้ว่า ใช้กับแรงดันไฟขนาด 200 โวล์ต กำลังไฟสูงสุดไม่เกิน 2500 วัตต์ ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด 10 แอมแปร์ เป็นต้น เราจะได้สามารถเลือกนำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมคะ

การเลือกปลั๊กไฟฟ้าจะมีข้อพิจารณาหลักๆดังข้างต้น ที่ผู้บริโภคอย่างเราต้องไม่ควรมองข้ามคะ ส่วนรางปลั๊กไฟฟ้าที่มีส่วนเสิรมอื่นๆเข้ามาอีก ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยให้เราพิจารณาเลือกซื้อได้ เช่น

  • ระบบฟิวส์หรือเซอร์กิจเบรกเกอร์  การเลือกรางปลั๊กไฟที่มีระบบฟิวส์จะช่วยให้ผู้ใช้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพราะหากมีการใช้กระแสไฟฟ้าสูงเกินกว่าสายไฟจะทนได้ ฟิวส์จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าทันที่ หากไม่มีระบบตัดไฟนี้ความร้อนสะสมที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
  • ม่านเปิด-ปิดรูปลั๊กไฟ (Safety Shutter)ซึ่งเป็นเสมือนเป็นส่วนเสริมให้กับรางปลั๊กไฟฟ้า จะสามารถช่วยป้องกันอันตรายจากเด็กที่อาจใช้นิ้วแหย่ลงไปในรูปลั๊กไฟได้ จนทำให้โดนไฟดูด นอกจากนี้ยังช่วงป้องกันเศษฝุ่นที่จะเข้าไปสะสมในรูปลั๊กได้อีกด้วยคะ

นอกจากนี้ผู้บริโภคอาจจะเลือกซื้อรางปลั๊กไฟเพราะมีการเครื่องหมาย “มอก” หรือมีการกล่าวอ้างว่าได้รับ มอก. ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จคะ เพราะสำหรับรางปลั๊กไฟฟ้าแบบหยิบยกได้เป็นอุปกรณ์เสริมทางไฟฟ้าที่ยังไม่มีมาตราฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมควมคุมและรับรอง  ซึ่งผู้ผลิตบางรายใช้ช่องว่างนี้ติดตรามาตรฐาน มอก.11 ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับของสายไฟฟ้า ไม่ใช่รางปลั๊กไฟ การเลือกซื้อรางปลั๊กไฟฟ้าก็อาจเลือกพิจารณาไปที่ผู้ผลิตสินค้าแทนได้คะ